Ana Sayfa >


Sağlık ve Eğitim Vakfı

“SEV, sevgiyi ifade eder. Kapsadığı anlam, insanlığı sevmek ve insana hizmet etmektir.”


Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), 1968 yılında İzmir, Tarsus ve Üsküdar Amerikan Liselerinin (Amerikan Bord Okulları) mezunları tarafından kuruldu. Atatürk'ün hedeflediği gelişen Türkiye’ye hizmet ilkesiyle kurulan vakıf, kendisine bağlı kurumların hizmet kalitesini üstün ve sürekli kılmayı amaçlıyor.

Çoğunluğu Amerikan Bord Okulları mezunlarından oluşan Mütevelli Heyeti ve heyetin seçtiği Yönetim Kurulu tarafından idare edilen SEV’de, Mütevelliler ve Yönetim Kurulu üyeleri gönüllü olarak hizmet veriyor. Vakıftaki diğer görevler, kurullarca belirlenen çerçeve doğrultusunda çalışan profesyonel bir kadro tarafından yürütülüyor.

Sağlık ve Eğitim Vakfı Kuruluşları, Özel Üsküdar Amerikan LisesiÖzel İzmir Amerikan Koleji, Özel Tarsus Amerikan KolejiÖzel SEV Lisesi, Özel Üsküdar SEV İlköğretim KurumlarıÖzel İzmir SEV İlköğretim KurumlarıÖzel Tarsus SEV İlköğretim Kurumları, SEV Yayıncılık Eğitim Ticaret A.Ş ve SEV Gaziantep  Amerikan Hastanesi'dir.

SEV İlköğretim Okulları, 1997 yılında yeni İlköğretim Yasasının kabulünden hemen sonra, Amerikan Liselerinin yüzyılı aşkın süredir başarıyla uyguladığı eğitim anlayışını ilköğretim seviyesinde de devam ettirmek üzere, SEV tarafından kuruldu. 2012 yılında yürürlüğe giren 4+4+4 düzenlemesi gereği SEV İlköğretim Okulları ilkokul ve ortaokul şeklinde ikiye ayrılmıştır.

Redhouse Yayınevi, Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağlı şekilde yeniden yapılanarak 1996 yılında SEV Matbaacılık ve Yayıncılık Eğitim Ticaret A.Ş (SEV-YAY) adını aldı. Yeni adıyla SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. (SEV Yayıncılık), Redhouse sözlüklerinin vârisi olarak sözlük yayımcılığı alanında faaliyet gösteriyor.

1879 yılında kurulan SEV Gaziantep Amerikan Hastanesi ise bölgenin ilk modern tıp hastanesi. Hastane tanı-sağaltım hizmetlerinin yanı sıra sağlık taramaları, tıbbi eğitim toplantıları ile toplum sağlığının iyileştirilmesi yönünde de hizmet veriliyor.