Gül Özlen

Gül Özlen

Çevirmen

1956 İstanbul doğumludur. Yüksek öğrenimini tamamladığı Hollanda’da yaklaşık on dört yıl yaşadı. Bugüne kadar Hollandaca dilinde yazılmış yaklaşık elli yetişkin ve çocuk kitabını Türkçe’ye kazandırdı. Hollanda ve Flaman Edebiyat Fonu’na kayıtlı çevirmenlerdendir.

YAYIMLANAN ESERLERİ


Uyan Walter

%30
23,80 TL

Sen ve Başkaları

%30
26,60 TL